Chương trình thông tin đối ngoại “Nước Mỹ trong chuyển tiếp giữa hai chính quyền và liên quan đến Việt Nam”

Ngày 22/1/2021 tại hội trường Sở Ngoại vụ số 15 Trần Quang Khải, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật kết hợp với Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức chương trình thông tin đối ngoại “Nước Mỹ trong chuyển tiếp giữa hai chính quyền và liên quan đến Việt Nam”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố, lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hải Phòng, lãnh đạo và hội viên các Hội, TT, CLB trực thuộc Liên hiệp Hội. Sau tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc do Ts Phạm Hữu Thư- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT điều hành; Hội nghị đã nghe diễn giả là Ts Bùi Thế Giang trình bày nội dung “Nước Mỹ trong chuyển tiếp giữa hai chính quyền và liên quan đến Việt Nam”. Với cách trình bày lôi cuốn, cung cấp những thông tin mới mẻ, cụ thể cộng với sự phân tích tình hình chính trị sâu sắc thông qua nhiều góc nhìn khác nhau, diễn giả đã mang tới cho hội nghị hàm lượng thông tin cập nhật. Đây là hoạt động thiết thực do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật kết hợp với Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức mang lại sinh hoạt ý nghĩa dành cho hội viên.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học