Phong tục, tín ngưỡng dân gian dưới thời nhà Mạc. (Tham luận Hội thảo khoa học “Phật giáo Việt Nam thời Mạc”

 Xã hội Đại Việt là một xã hội với nền kinh tế nông nghiệp là chính và tầng lớp nông dân chiếm đa số với suy nghĩ giản đơn, dễ tin vào... Read more »

Tín ngưỡng thờ chó đá của người Việt.

Chó đá ở đền Cẩu Nhi (Hà Nội) Quan niệm văn hóa về chó: Chó là một trong các con vật thuộc lục súc. Trong lịch Á Đông, chó được xếp vào... Read more »

Hình tượng ngựa trắng trong văn hóa Đông-Tây và tín ngưỡng thờ thần Bạch Mã của người Việt

  Tượng ngựa trắng và đỏ trong đình, đền. Ngựa là một trong 12 con giáp của văn hóa Phương Đông, đại diện cho chi Ngọ và là một con vật rất... Read more »

Tìm hiểu Tam phủ Công đồng và Tứ phủ Vạn linh

Ảnh minh họa trật tự sắp xếp (từ cao xuống thấp) của các vị thánh Tứ phủ Trong tín ngưỡng thờ Mẫu (mà đôi khi người ta gọi là “Đạo Mẫu” –... Read more »

Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu Trong tâm thức dân gian người Hải Phòng.

(Bài tham luận hội thảo “Tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn Hải Phòng”) Tượng Tam tòa Thánh Mẫu (ngồi giữa là Đệ nhất Thượng thiên, bên phải: Đệ nhị Thượng ngàn,... Read more »