Tìm hiểu, giới thiệu về Kim Quang tự (chùa Lũng Đông).

Cổng tam quan chùa Kim Quang.        Chùa Kim Quang thuộc khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An hiện nằm cạnh đại lộ Bùi Viện, vốn là một... Read more »

Trao đổi tìm hiểu về Chùa Long Hoa trên Núi Voi

Chùa Long Hoa tọa lạc tại khu di tích lịch sử Núi Voi, thuộc thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Chùa Long Hoa được xây dựng... Read more »

Cụm Di tích lịch sử đền – chùa Mõ ở xã Ngũ Phúc huyện Kiến Thụy.

Đền – chùa Mõ (Hồng Phúc tự).           Đền Mõ (tên dân gian) nằm trong quần thể di tích đền – chùa Mõ, thuộc thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến... Read more »

Trao đổi tìm hiểu về Chùa Thắng Phúc

Chùa Thắng Phúc tọa lạc tại thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Chùa Thắng Phúc là một ngôi cổ tự được xây dựng từ thời... Read more »

Từ đường họ Nguyễn Văn ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng

Từ đường dòng họ Nguyễn Văn nằm ở khu văn hóa Tiểu Bàng, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Từ đường được xây dựng hơn 200 năm trước... Read more »

Đền thờ Tướng quân Trần Quốc Bảo tại Tràng Kênh – Thủy Nguyên.

Bái đường đền thờ tướng quân Trần Quốc Bảo.           Đền thờ Tướng quân Trần Quốc Bảo nằm trong Quần thể Di tích Lịch sử – Danh thắng cấp Quốc gia Tràng... Read more »

Trao đổi tìm hiểu về Đền Hạ

Đền Hạ thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Theo như bia đá còn ghi lại trong Đền Hạ và Thần phả, Sắc phong ghi lại, Đền Hạ... Read more »

Các di tích thời Mạc có liên quan tới thành phố Hải Phòng.

Tượng vua Mạc Phúc Nguyên ở chùa Hưng Khánh (Đằng Lâm) quận Hải An.           Tất cả các bộ chính sử nước ta cũng như kết quả nghiên cứu thực địa đều... Read more »

Dấu vết nhà Mạc trên đất Quảng Ninh và đầm Nhà Mạc.

Trước sân đình Trà Cổ.           Các sử gia phong kiến từ xưa tới nay đều coi triều Mạc (1527-1592) là ngụy triều bởi cho rằng nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê.... Read more »

Trao đổi tìm hiểu về Đền Thượng Sơn ở huyện Thủy Nguyên

Ngày 28/5/2021, chúng tôi đã đến khảo sát thiết kế xây dựng cải tạo Đền Thượng Sơn ở thôn Núi Hai, làng văn hóa Thủy Tú, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên,... Read more »