Nguyễn Sơn Trúc – Họa sĩ Hải Phòng để lại dấu ấn trong nền mỹ thuật Việt Nam

Họa sĩ Nguyễn Thị Sơn Trúc, người con thứ chín của doanh nhân yêu nước Nguyễn Sơn Hà – một nhà tư sản nổi tiếng có nhiều đóng góp công sức và... Read more »

Cầu Pôn-Be hay cầu Cuốc-Bê

CẦU PÔN-BE HAY CẦU CUỐC-BÊ Các ảnh trong Bộ ảnh “Hải Phòng xưa” của Phạm Tuệ về cầu Pôn-Be (các ảnh mầu do tác giả mới chụp): Tòa nhà VOSA (Đại lý... Read more »

CẦU NGƯỜI PHÁP DỰNG Ở HẢI PHÒNG XƯA

Cầu Pôn Đume (Paun Doumer): Phố Cầu Đất hiện nay được mang tên theo tên gọi của cây cầu cũ (không phải cây cầu trong ảnh). Cây cầu trong ảnh này là... Read more »

Bản đồ thành phố Hải Phòng thời Pháp thuộc

BẢN ĐỒ HẢI PHÒNG NĂM 1920: (Nguồn: WikiPedia) BẢN ĐỒ TP. HẢI PHÒNG NĂM 1921: (Nguồn: Internet) BẢN ĐỒ HẢI PHÒNG NĂM 1936: (Nguồn:Internet) Read more »