Kế sách mở mang “điền trang thái ấp” với chiến thắng Bạch Đằng lịch sử

Vào năm 1226, theo qui luật thịnh – suy, triều đình nhà Lý dời khỏi vũ đài chính trị Đại Việt để nhường chỗ cho một triều đại mới – Vương triều... Read more »

Tìm hiểu xuất xứ tên gọi Thành phố Hải Phòng

(Ảnh sông Tam Bạc thời Pháp. Nguồn: Internet) Chúng ta thường hỏi: “ Hải Phòng” Tên thành phố quê hương có từ bao giờ. Tranh luận về điều này người ta đưa... Read more »

Chiến thắng Bạch Đằng 938- nghệ thuật đánh bại quân xâm lược ngay từ trận đầu, trên tuyến đầu.

Sau thất bại của cuộc xâm lược lần thứ nhất (năm 930, 931), vương triều Nam Hán chưa từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta.Vì thế, sự cầu viện của tên... Read more »

Chiến dịch Bạch Đằng năm 1288 đã diễn ra như thế nào?

(Sơ đồ minh họa chiến dịch Bạch Đằng năm 1288) QĐND – Ngay từ cuối năm 1284, ở cuộc xâm lược lần thứ hai, đặc biệt là từ giữa năm 1287, chuẩn... Read more »

Trận Bạch Đằng thứ hai đã diễn ra như thế nào?

QĐND – Trận Bạch Đằng lần thứ nhất (năm 938) và trận Bạch Đằng lần thứ ba (năm 1288) đã được nghiên cứu và giới thiệu nhiều. Nhưng còn trận Bạch Đằng... Read more »