Chúc mừng năm mới, Xuân Quý Mão 2023

Xuân về hoa nở ngát hương
Cỏ cây tươi tốt tình thương đậm đà
Trời xanh én dệt xuân hoa
Quất vàng đào thắm nhà nhà vui xuân

Năm mới kính chúc các cụ, các bác Câu lạc bộ Hải Phòng Học
cùng quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường như ý.
Năm mới thắng lợi mới.

TM: Câu Lạc Bộ Hải Phòng Học
Hoà Thượng Thích Thanh Giác

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học