Tướng Nguyễn Bình ở thành phố Hải Phòng

Tướng Nguyễn Bình (1906 – 1951) là Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo miền Nam Việt Nam kháng chiến chống Pháp. Nguyễn Bình quê ở Hưng Yên. Thời trẻ, ông lên Hải Phòng làm thủy thủ trên tàu viễn dương chạy tuyến Việt Nam- Pháp. Được Trần Huy Liệu vận động, ông tham gia cách mạng và bị thực dân Pháp bắt giam ở Côn Đảo.

Năm 1936, ông được trả tự do, về Hải Phòng hoạt động cách mạng, ảnh hưởng của Nguyễn Bình mở rộng sang vùng Kiến An, Hải Phòng, đến An Lão, Hải An, Thủy Nguyên, Đồ Sơn. Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông chỉ huy du kích đánh chiếm Quảng Yên. Khi thực dân Pháp đánh chiếm rộng ra toàn Nam Bộ, Nguyễn Bình được Bác Hồ cử vào Nam lo việc chỉnh đốn phong trào kháng chiến và thống nhất các lực lượng vũ trang tại Nam Bộ.

Ngày 20/1/1948, ông được Chính phủ phong quân hàm Trung tướng và cử làm tổng chỉ huy chiến trường Nam Bộ. Cùng đợt có Võ Nguyên Giáp được phong Đại tướng; Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình được phong Thiếu tướng. Ngày 29/9/1951, ông lên đường ra Bắc công tác; trên đường đi, ông bị quân Pháp phục kích và hi sinh tại xã Srê Dốc, huyện Sê San, tỉnh Xtung Treng, trên đất Campuchia.

Tháng 2/1952, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh 84/SL truy tặng ông Huân chương Quân công hạng nhất. Ông cũng là người đầu tiên trong quân đội được nhận Huân chương cao quý này. Ngày 29/2/2000, Bộ Tư lệnh quân khu 7 di chuyển hài cốt của ông về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Ông được nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học