Trao đổi tìm hiểu về Miếu An Dương

Ngày 16/5/2021 chúng tôi đã tới tham quan chiêm bái Miếu An Dương tọa lạc tại số 276 phố Trần Nguyên Hãn, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Miếu An Dương được xây ở làng An Dương cũ có từ thế kỷ XVI, thờ Đức Thánh Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi- một vị tướng tài đức vẹn toàn thời nhà Mạc, được suy tôn “thượng đẳng linh thần” và ghi trong Đại Việt chính sử toàn thư, Việt sử thống giám cương mục, Đại Nam nhất thống chí, Đồng Khánh địa dư chí. Với tài đức xuất chúng của ông, các thế lực phong kiến phương Bắc cũng phải kính nể. Nhân dân nhiều địa phương đã dựng đền thờ để tưởng nhớ công ơn và giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.

Theo hồ sơ di tích văn hoá, đất nội tự thờ thánh của ngôi miếu do nhà vua cấp là 1 mẫu, 3 sào, 2 thước, 3 tấc bằng 4.816m2. Trải qua chiến tranh, một số hộ dân đã lấn đất, xây nhà. Tuy nhiên, sau ngày tiếp quản Hải Phòng năm 1955, diện tích miếu vẫn còn 1.876m2. Hiện miếu An Dương đã được tu sửa cảnh quan của di tích; cây đa cổ thụ trong khuôn viên Miếu An Dương đã được công nhận là cây di sản Việt Nam; góp phần tạo điều kiện cho địa phương xây dựng môi trường văn hoá ở khu dân cư.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học