Trao đổi tìm hiểu về địa danh Bốt Tròn ở Hải Phòng

Tôi là Vũ Tăng Sơn xin gửi tới BBT trang web haiphonghoc.com 02 bức ảnh chụp địa danh Bốt Tròn ở thành phố Hải Phòng vào năm 1950
Tôi sinh ra và lớn lên ở làng Đình Đông, vì thế địa danh Bốt Tròn gắn bó với cả tuổi thơ của tôi
Tôi đã nhiều lần đi tìm những thông tin về Bốt Tròn cũng như sưu tầm những bức ảnh chụp địa danh Bốt Tròn xưa
Vừa qua, tôi may mắn xem thông tin về nhà báo Carl Mydans của tạp chí Life thì phát hiện hai bức ảnh ghi Haiphong 1950.
Vậy tôi xin kính gửi cho BBT trang web haiphonghoc.com để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà sử học cho ý kiến cùng trao đổi tìm hiểu về địa danh Bốt Tròn tại thành phố Hải Phòng.
Vũ Tăng Sơn

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học