Trao đổi tìm hiểu về Đền Hạ

Đền Hạ thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Theo như bia đá còn ghi lại trong Đền Hạ và Thần phả, Sắc phong ghi lại, Đền Hạ thờ hai vị Thành Hoàng: Nguyễn Tướng công và Trình công, đã được ba triều đại nhà Nguyễn là Thành Thái, Duy Tân, Khải Định phong sắc: Dực bảo trung hưng, linh phù hiệp chấn quan, tước Thọ Như Hầu.

Gian chính thất thờ 2 vị Thành Hoàng đồng thời phối thờ một số vị như: Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Phạm Tử Nghi; gian trái thờ Mẫu Liễu Hạnh. Phía cổng chính tam quan vào Đền có đôi câu đối cổ: Hạ giang thái ấp vọng hồng ân/ Tứ hải khai điền hưng quốc thổ. Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Đền Hạ là nơi nuôi giấu cán bộ, chiến sỹ cách mạng. Tháng 7/1930 đồng chí Trần Phú- Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng CS Việt Nam từ hải ngoại về nước đã đến Đền Hạ gặp gỡ cán bộ và chỉ đạo phong trào cách mạng Hải Phòng.

Với lịch sử truyền thống của Đền, ngày 13/2/1996, Đền Hạ đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là một vinh dự lớn lao của nhân dân, cán bộ phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học