Tọa đàm về bản thảo cuốn sách “Lược sử Phật giáo Hải Phòng”

Ngày 11/7/2017 tại Chùa Phổ Chiếu, CLB Hải Phòng học đã tổ chức tọa đàm về bản thảo cuốn sách “Lược sử Phật giáo Hải Phòng”. Thượng tọa Thích Thanh Giác- Phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng, Chủ nhiệm CLB Hải Phòng học, trụ trì Chùa Phổ Chiếu, chủ trì tọa đàm.

alt

Từ thời tiền sử, người Việt đã có tín ngưỡng, tiêu biểu là đạo Phật. Người Việt ở vùng ven biển xứ Đông, do điều kiện địa lý, đã sớm tiếp nhận giáo lý Phật giáo. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng và Hội khoa học lịch sử Hải Phòng tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn sách “Lược sử Phật giáo Hải Phòng” nhằm lược ghi quá trình du nhập, phát triển của Phật giáo và những hoạt động của tổ chức giáo hội. Tập sách gồm có: chương mở đầu, 4 chương và phần phụ lục. 1/Chương mở đầu: Giới thiệu khái lược về những đặc điểm thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực vị trí, địa lý, quá trình hội tụ dân cư, hình thành cộng đồng và văn hóa- tín ngưỡng, nhằm làm rõ cơ sở kinh tế- xã hội cho sự du nhập và phát triển của Phật giáo trong hàng nghìn năm qua. 2/Chương một: Lược sử quá trình du nhập của Phật giáo vào xứ Đông (Hải Dương- Hải Phòng) từ thời các vua Hùng, qua một nghìn năm Bắc thuộc, đến thế kỷ thứ 10, trong đó, khu vực Đồ Sơn (Nê Lê) được coi là điểm khởi đầu. 3/Chương hai: Sự phát triển rực rỡ của Phật giáo trong thời đại phong kiến tự chủ, qua các triều đại Lý- Trần- Lê- Mạc- Lê Trung Hưng và Nguyễn. 4/Chương ba: Quá trình chấn hưng, hình thành tổ chức hội và Phật giáo đóng góp vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 5/Chương bốn: Phản ánh những hoạt động Phật sự của giáo hội từ ngày thành lập tổ chức Phật giáo Việt Nam thống nhất đến nay. 6/ Phần phụ lục: Tập chung thể hiện một số tài liệu về các danh tăng, cổ tự tiêu biểu, danh sách chùa trên địa bàn Hải Phòng. Đây là những tài liệu cụ thể, làm rõ phần nội dung và phục vụ hữu ích cho việc tra cứu của độc giả. Cuốn sách sẽ được xuất bản vào dịp Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2017- 2022. Các đại biểu tham dự tọa đàm đã cho các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện bản thảo cuốn sách “Lược sử Phật giáo Hải Phòng”.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học