Thư mời dự tổng kết CLB Hải Phòng học

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hải Phòng học tổ chức cuộc họp tổng kết đánh giá hoạt động năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động năm 2020.

alt

Thành phần:

-Kính mời lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT thành phố.

-Mời các Hội thành viên trong Liên hiệp hội.

-Toàn thể hội viên Câu lạc bộ.

Địa điểm : Phòng họp tại chùa Phổ Chiếu.

Thời gian : 8h30 đến 11h30 ngày 6 tháng 1 năm 2020 ( 11 tháng chạp Kỷ Hợi).

Kính mời quí vị đại biểu và hội viên đến tham dự đông đủ.

TM BAN CHỦ NHIỆM

Phó Chủ nhiệm thường trực

Vũ Minh Đức

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học