Thư cám ơn của Hòa Thượng Thích Thanh Giác- Chủ nhiệm CLB Hải Phòng học

Thư cám ơn của Hòa Thượng Thích Thanh Giác- Phó Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP Hải Phòng; Chủ trì Chùa Phổ Chiếu; Chủ nhiệm CLB Hải Phòng học.

alt

alt

alt

.

alt

alt

HPH

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học