Ngày thứ nhất hội thảo nghi lễ Phật giáo toàn quốc tại Hải Phòng

Trong hai ngày 1 và 2 /7/2022 Ban Nghi lễ Trung ương trực thuộc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2022 tại thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo Hội thảo: Ban Chứng minh: HT Thích Trí Quảng, HT Thích Thanh Dũng, HT Thích Hiền Tư, HT Thích Thanh Dục, HT Thích Giác Tường, HT Thích Viên Minh, HT Thích Thiện Nhơn, HT Thích Thiện Pháp, HT Thích Thanh Nhiễu. Ban Cố vấn: HT Thích Quảng Tùng, HT Thích Thanh Điện, HT Thích Huệ Thông. Ban Tổ chức: Trưởng ban: HT Thích Huệ Minh- TP HCM, Phó TB TT: HT Thích Thanh Nhã TP HN, HT Thích Giác Liêm- TP HCM, Phó TB TT điều hành: HT Thích Thanh Giác- HP, Phó Trưởng ban: có 10 vị đại diện các tỉnh. Ban Thư ký: có 8 vị. Các ban: Nội dung, Lễ tân, Tài chính và gần 10 ban chuyên môn khác. Chiều ngày 1/7/2022, Ban Tổ chức Hội thảo họp trù bị chuẩn bị cho khai mạc chính vào sáng 2/7/2022.

HPH

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học