Ngày hè qua phố Nguyễn Văn Thức ở Hải Phòng

Nếu có dịp về phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng; các bạn sẽ đi qua một đường phố đẹp mang tên tướng quân Nguyễn Văn Thức. Nguyễn Văn Thức sinh năm 1757 tại trại Tây Sơn, trấn Quy Nhơn. Thời trẻ, với tư chất thông minh ham học hỏi, ông thông thuộc binh thư, binh pháp, võ nghệ hơn người. Sau khi tụ nghĩa dưới cờ Tây Sơn năm Quý Tỵ 1773, ông nhanh chóng trở thành một vị tướng tài ba, tâm phúc trong đạo quân của Nguyễn Huệ. Sau hơn 20 năm theo vua Quang Trung, tướng quân Nguyễn Văn Thức đóng góp công sức, trí tuệ và có nhiều chiến công hiển hách.
Sau chiến thắng Kỷ Dậu 1789, mối quan hệ bang giao với triều đình nhà Thanh được bình thường hóa, vua Quang Trung chọn tướng quân Nguyễn Văn Thức đóng giả quốc vương, sang yết kiến và dự lễ mừng thọ 80 tuổi của vua Càn Long. Khi “quốc vương” An Nam tới triều đình nhà Thanh, vua Thanh không thể nhận ra là vua Quang Trung giả, mừng rỡ cho cùng ăn yến tiệc. Đến khi ông về nước, vua Thanh còn sai thợ vẽ truyền thần bức chân dung, ban cho bạch mã và giáp bào.
Năm 1792, vua Quang Trung bạo bệnh qua đời, triều đại Tây Sơn rơi vào tay ấu chúa quyền thần. Tướng quân Nguyễn Văn Thức rời bỏ quyền bính, xuôi về dòng sông Văn Úc tới vùng đất Đại Bàng hoang vắng, dựng lên Bàng La ngày nay. Hơn 200 năm kể từ ngày tướng quân Nguyễn Văn Thức khởi nghiệp tại đất Bàng La, chí khí của đức tổ vẫn sáng mãi trong các lớp hậu duệ. Một đường phố mang tên tướng quân Nguyễn Văn Thức, mãi ghi nhận công đức của tướng quân với đất Bàng La.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học