Lưu giữ lại tên các con ngõ đã gắn với tiềm thức của người dân địa phương.

Ngõ Tâm Tường

          Trên địa bàn quận Lê Chân có rất nhiều con ngõ có tên gọi đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân, gắn bó với đời sống tinh thần của nhân dân và có giá trị lịch sử như: ngõ Hàng Gà, Đặng Kim Nở, Lâm Tường, Hoàng Quý, Lửa Hồng, Bà Chấn Hưng, Văn Minh, Sơn Hà…
          Tuy nhiên, hiên nay một số ngõ đã không còn biển tên thay vào đó được đánh số, một số ngõ thì tồn tại cả tên riêng và số như: ngõ Văn Minh nay chuyển là ngõ 229 Hàng Kênh; ngõ Hàng Gà nay chuyển thành ngõ 322 Hai Bà Trưng và 119 Nguyễn Đức Cảnh; ngõ Đặng Kim Nở xưa nay chuyển thành ngõ 97 Nguyễn Đức Cảnh… điều này đang dần làm mất đi những tên gọi thân quen, mang đậm những dấu ấn văn hóa, lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử của thành phố Hải Phòng xưa.
          Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận Lê Chân vừa qua, nhiều cử tri đã có ý kiến đề nghị khôi phục và giữ lại tên những con ngõ đã đi cùng năm tháng.
          Theo Thông tư số 36 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, cụ thể: “Trong trường hợp ngõ đã có tên gọi từ trước ngày Nghị định số 91/2005/NĐ-CP có hiệu lực, tên ngõ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân mà không gây ảnh hưởng, tác động xấu trong xã hội thì có thể giữ lại tên ngõ”.
          Để lưu giữ lại tên gọi của những con ngõ rất đặc trưng trong lòng của thành phố Cảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã giao Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan thường trực của Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng thành phố nghiên cứu, xem xét cụ thể và hướng dẫn UBND quận Lê Chân  thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

       (Nguồn: Cổng thông tin ĐT thành phố – haiphong.gov.vn. – ngày 13/08/2018)

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.