Lời khuyên hướng thiện

(Thơ)

Đời là bể khổ mênh mông

Trầm luân, đầy rẫy bất công, lọc lừa

Dối gian, vô cảm có thừa

Sống sao cho đẹp, cho vừa chữ TÂM

Để khi thác xuống cõi âm

Người ta không phải chịu trăm cực hình

Trả giá cho những tội tình

Sống trên dương thế mà mình tạo gây:

Nào là trộm cắp, lừa thầy

Nào là phản bạn, cướp ngày, tham ô

Lại còn phạm tội dâm ô

Hiếp dâm, sàm sỡ trẻ thơ, ruột già

Rồi còn bất hiếu mẹ cha

Anh em tranh đoạt đất nhà, hại nhau.

Vợ chồng quên nghĩa, tham giàu

Theo trai, bỏ vợ âu sầu đàn con…

Khuyên ai muốn đặng phúc tròn

Gắng công tu tạo theo con đường này:

Hành thiện, tích đức từ nay

Tránh xa cám dỗ, lời hay ta thì:

Đói cho sạch, tránh thị phi

Sống sao cho trọn nghĩa nghì thì thôi.

Giúp người hoạn nạn bạn ơi

Nay ta giúp họ, mai đời giúp ta.

Cưu mang kẻ khó, người già

Tâm niệm lời Phật Di Đà Tam Tôn:

Từ bi, hỷ xả cho tròn

Tha thứ, nhẫn nhịn và còn cứu nhân

Khuyên can, giúp đỡ ân cần

Cho người lầm lỡ trót thân sa đà.

Đó là tích đức ông cha

Để cho con cháu phúc ba bốn đời.

Ngẫm trong muôn sự ở đời

Trăm năm rồi cũng xa rời thế gian.

Sắc kia dù đẹp cũng tàn

Giàu sang gặp gió như làn khói hương.

Chức quyền đừng có bon chen

Một cơn sóng gió là tan ấy mà.

Ở trong một kiếp Sa bà

Nhân nào quả ấy đừng mà hại ai.

Thương yêu đồng loại, muôn loài

Hành thiện dù nhỏ, nguôi ngoai tâm mình.

Mấy lời khuyên nhủ trân tình

Mong sao giúp để chúng sinh an lành.

Phạm Văn Thi, Hội VNDG Hải Phòng.

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học