Lễ hội Đình Hà

Lễ hội Đình Hà ở làng Gia Cát, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Đình xây dựng vào Triều Nguyễn, năm Tự Đức 1873, là nơi thờ Thái úy Trấn Hưng Phạm phủ quân có tên thật là Phạm Trấn- thành hoàng làng Gia Cát; ông là người có công trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và được nhà Lý phong chức thái úy. Mỗi năm gặp mất mùa đói kém, ông thường đem lương thực chu cấp cho dân nghèo.
Cảm kích trước công lao đức độ của ông, sau khi ông mất, người dân làng Hà lập miếu thờ. Tháng 5/2006, 3 gian hậu cung của đình Hà được khởi công dựng lại. Tháng 3/2007, người làng Gia Cát rước tượng Phạm Phủ Quân về với làng Hà. Tượng thờ, khám thờ, sắc phong, nhang án, binh khí và nhiều đồ thờ của Thành hoàng làng Gia Cát được di chuyển từ miếu Tràng về bài trí tại 3 gian hậu cung của đình Hà mới. Đầu tháng 9/2013, Bảo tàng Hải Phòng cùng 300 hộ dân với hơn 1000 nhân khẩu của làng Gia Cát dựng đình cũ trên nền móng xưa.
Ngày 18/5/2014, 5 gian tiền tế của đình Hà khánh thành. Lễ hội đình Hà được tổ chức tưng bừng trên thế đất “mình đường, hậu chẩm” tụ thủy, tụ phúc của làng Gia Cát.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học