Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Ngày 5/6/2021, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước  (5/6/1911- 5/6/2021) với hành trình 30 năm (1911- 1941) và 80 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941- 2021); chúng ta cùng nhắc nhớ lại chặng đường 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Quá trình hoạt động của Bác Hồ từ ngày 5/6/1911 là ngày rời cảng Sài Gòn trên tàu Amiral Latouche Tréville đến ngày 28/1/1941 là thời điểm về tới Cao Bằng qua cột mốc 108. Hành trình của Bác viết ra thành 10 chặng, mỗi chặng còn được chia thành các mốc- là các điểm dừng của Bác theo thứ tự: 1/Cảng Sài Gòn-Le Havre, 2/Vòng quanh châu Phi, 3/Pháp-châu Mỹ-Anh, 4/Pháp-Liên Xô, 5/Matxcơva-Quảng Châu, 6/Matxcơva-Xiêm, 7/Hong Kong-Thượng Hải, 8/Thượng Hải-Matxcơva, 9/Matxcơva-Quế Lâm, 10/Quế Lâm- Pác Pó. Hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ là một hành trình gian lao, nguy hiểm nhưng vĩ đại và đầy vinh quang vì không những đã đạt được mục tiêu tìm đường cứu dân tộc Việt Nam, mà còn mở đầu một chuỗi sụp đổ của hệ thống thuộc địa trên toàn thế giới. Dấu chân của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc năm xưa đã lên tàu du hành khắp thế giới với khát vọng dấn thân và ý chí tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho quê hương và hạnh phúc cho đồng bào mình.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học