CLB Hải Phòng học tham dự Hội nghị trực tuyến Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

Ngày 15/9/2021; Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc để triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT và trí thức tiêu biểu trong hệ thống Liên hiệp Hội.

Tại điểm cầu Hội nghị Trung ương tham dự và chủ trì có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, lãnh đạo các Bộ ngành liên quan. Đến dự hội nghị trực tiếp tại Hà Nội còn có các đại biểu đại diện các Hội ngành toàn quốc, các Ban và đơn vị trực thuộc thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và Ts Hoàng Văn Kể- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Hải Phòng cùng đại diện các Hội, TT, CLB trực thuộc Liên hiệp Hội. Hội nghị đã được nghe Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam Báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn từ năm 2016 đến nay và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, Báo cáo tham luận của các hội thành viên, tổ chức KH&CN và của các Ban Bộ, ngành ở Trung ương. Hội nghị đã được nghe ý kiến thảo luận và trao đổi của lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu địa phương. Đặc biệt, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã có bài phát biểu để ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong cả nước đã cống hiến trong thời gian qua, đồng thời trao đổi, chỉ đạo với hội nghị về những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng cũng đề nghị Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy việc thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về khoa học và công nghệ; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, tôn trọng sự tự do sáng tạo trong hoạt động khoa học; nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên; nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào các nội dung: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tăng cường các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và vấn đề an ninh phi truyền thống, vấn đề già hóa dân số, chú trọng thúc đẩy nền kinh tế trí thức: quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số,.. phù hợp với mục tiêu vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích và sức khỏe của nhân dân. Thúc đẩy các quan hệ hợp tác công tư trong nghiên cứu khoa học, nâng cao vai trò của đội ngũ tri thức và các nhà khoa học trong tư vấn, phản biện xã hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, phát huy tinh thần tập thể nhằm nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bế mạc Hội nghị.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học