CLB Hải Phòng học sinh hoạt thường kỳ tuần đầu tháng 1/2018

Sáng thứ năm, ngày 4/1/2018, tại trụ sở câu lạc bộ (CLB) Hải Phòng học đặt ở chùa Phổ Chiếu, CLB có buổi sinh hoạt thường kỳ. Sự khác biệt nhỏ của buổi sinh hoạt tuần này là ngoài việc phổ biến kiến thức, chia sẻ thông tin khoa học thường thức giữa các hội viên ra, mọi người còn đưa ra các kiến nghị thiết thực cho hoạt động của CLB trong năm mới 2018. Tại buổi sinh hoạt, ông Vũ Đình Mai đã phổ biến dự định của Chủ tịch CLB – Thượng tọa Thích Thanh Giác về lễ tổng kết hoạt động năm 2017 của CLB Hải Phòng học và Hội Khoa học Lịch sử thành phố và trình bày một tài liệu lý thú về “cậu bé sao hỏa” cùng nền văn minh ngoài trái đất.

alt

Lễ tổng kết hoạt động năm 2017 và bàn phương hướng hoạt động năm 2018 của CLB sẽ được tiến hành đồng thời với Tổng kết hoạt động Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng mà CLB Hải Phòng học là tổ chức trực thuộc. Trong buổi tổng kết vào tháng 1 năm 2018 này, CLB cũng sẽ thông qua Quy chế hoạt động Câu lạc bộ mà trong đó có quy định cụ thể một số hoạt động mới như lễ dâng hương của CLB tại chùa Phổ Chiếu vào sáng thứ năm của tuần đầu hàng tháng, học ngồi thiền chữa bệnh theo chỉ dẫn của thày dạy Yoga và nội dung sinh hoạt cố định mỗi sáng thứ năm hàng tuần của các báo cáo viên…

Đây là một số dự kiến được các hội viên bàn thảo nhằm đổi mới hoạt động CLB và sẽ được báo cáo Chủ nhiệm CLB để đưa vào chương trình nghị sự Lễ tổng kêt hoạt động năm 2017.

P.V Thi

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học