Chiêm bái và dâng hương ở khu lăng mộ các Vua Mạc

Ngày 11/3/2023, chúng tôi đã tới chiêm bái và dâng hương ở khu lăng mộ các Vua Mạc, tại thôn Thiểm Khê, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Trước đó vào chiều ngày 10/3/2023, tức ngày 19 tháng hai năm Quí Mão, đã diễn ra các nghi lễ: Cúng Thổ công; Tiếp Linh; Tuần cúng Phát tấu; Tuần cúng Phật; Lễ an vị Đại Hồng Chung; Tối 10/3/2023, tức ngày 19 tháng hai năm Quí Mão, đã diễn ra nghi lễ: Lễ hô thần An vị tượng. Ngày 11/3/2023, tức ngày 20 tháng hai năm Quí Mão, đã diễn ra các nghi: Tuần cúng tưởng niệm Ninh Vương Mạc Phúc Tư; Nghi lễ khánh thành hoàn công tu bổ, tôn tạo Khu Lăng mộ Tổ giai đoạn 1; Đại biểu và con cháu dâng hương. Theo Ts Hoàng Văn Kể- Phó Chủ tịch HĐ Mạc tộc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội đồng các dòng họ Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng: Đây là sự kiện tâm linh quan trọng của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam. HĐ Mạc tộc Hải Phòng đã được đón tiếp đại biểu khách quí và con cháu Mạc tộc bốn phương về với khu lăng mộ các Vua Mạc.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học