CẦU NGƯỜI PHÁP DỰNG Ở HẢI PHÒNG XƯA

Cầu Pôn Đume (Paun Doumer):

alt

Phố Cầu Đất hiện nay được mang tên theo tên gọi của cây cầu cũ (không phải cây cầu trong ảnh). Cây cầu trong ảnh này là cầu Pôn Đume (Paul Doumer) – mang tên của viên toàn quyền Đông Dương những năm 1986-1902.

Ngày xưa ở trước phố ấy có cây cầu nền đắp bằng đất nên người ta gọi là cầu Đất. Trước đây ở giữa hai xã An Biên và Gia viên có con lạch nhỏ Liêm Khê, vốn là nhánh phụ của sông Tam Bạc đổ vào sông Cấm (chính là hồ Tam Bạc nay đã bị lấp đoạn từ Trung tâm Triển lãm TP đến cổng Cảng). Bắc qua lạch là cây cầu tre nhỏ mặt đắp bằng đất, nối đầu phố cầu Đất với quán Hoa ngày nay.

Năm 1885 lạch Liêm Khê được nắn thẳng và mở rộng gọi là kênh Bon-nan (tên viên công sứ Hải Phòng thời Pháp). Cây cầu tre đắp đất cũ được thay bằng săt kiên cố. Đó chính là cầu Pôn Đume ở trên. Năm 1925 kênh đào Bon nan  bị lấp nên cầu Pôn Đume cũng bị tháo dỡ.

P.V Thi (sưu tầm, chú thích)

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học