Câu lạc bộ Hải Phòng học tọa đàm góp ý bản thảo cuốn “Lược sử Phật giáo Hải Phòng”

Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở câu lạc bộ (CLB) Hải Phòng học đặt tại chùa Phổ Chiếu, quận Lê Chân thành phố Hải Phòng, trong buổi sinh hoạt thường kỳ, các hội viên nòng cốt của CLB đã tiến hành tọa đàm, góp ý buổi thứ ba bản thảo cuốn “Lược sử Phật giáo Hải Phòng” mà Hội Phật giáo thành phố chủ trì xuất bản và hội viên CLB (chủ yếu là người am hiểu, nghiên cứu lịch sử) là các tác giả tham gia viết.

alt

Dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Thanh Giác – Phó trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Hải Phòng, Chủ tịch CLB, các hội viên đã đóng góp ý kiển xây dựng nhằm hoàn thiện bản thảo phần III (chương hai cuốn sách) với nhan đề “Phật giáo thời nhà Trần”.

Các hội viên CLB tham góp ý kiến về tính khoa học của việc phân kỳ giai đoạn phát triển của Phật giáo tại Hải Phòng, những thiếu sót cần chính chỉnh lý, bổ sung, việc cần thiết phải làm nổi bật vai trò của Phật giáo Hải Phòng trong tiến trình phát triển của Phật giáo Việt Nam, cách viết để tập trung phản ảnh hoạt động của Phật giáo địa phương một cách rõ nét..v.v..đồng thời cũng chỉ ra ưu điểm của việc soạn thảo chương hai (phần III) với nội dung: “Phật giáo phát triển cùng quốc gia độc lập”.

Một số hội viên có những ý kiến xác đáng như Ts. Lã Trọng Long, Ks. Đinh Quyền, nhà sử học Nguyễn Khắc Phòng.

Do thời gian làm việc một buổi sáng ít, mỗi tuần lại chỉ có một lần tọa đàm nên việc hoàn chỉnh bản thảo cuốn sách chậm, nội dung cần hoàn thiện, chỉnh lý cuốn sách còn nhiều nên một số hội viên đề nghị Ban Biên tập cuốn sách tổ chức bố trí mỗi tuần làm việc trọn một ngày nhằm đẩy nhanh tiến độ biên soạn – xuất bản sách. Thượng tọa Thích Thanh Giác đã nhất trí với đề xuất này.

Phạm Văn Thi

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học