Xuất xứ của lời thề trong lễ hội Minh thệ ở Hòa Liễu. (Tham luận Hội thảo KH: “Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Minh Thề”)

Ảnh lễ Minh Thề trong hội làng Hòa Liễu Một số nhà nghiên cứu và sử học đều cho rằng lời thề trong hội Minh thệ ở làng Hòa Liễu xã Thuận... Read more »

Một số loại hình lễ hội dân gian Hải Phòng

Lễ hội Vật cầu ở làng Kỳ Sơn (huyện Kiến Thụy) Lễ hội là một nét văn hoá đặc biệt trong đời sống của người dân Việt Nam trong nền kinh tế... Read more »

Chọi trâu Đồ Sơn – một trong những lễ hội tiêu biểu Việt Nam

          Chọi trâu Đồ Sơn được coi là một trong 15 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam và đã đi vào văn học dân gian nước... Read more »

Yếu tố phong thủy trong bài trí bàn thờ gia tiên và vật phẩm dâng cúng ngày Tết.

Yếu tố phong thủy trong bài trí bàn thờ gia tiên và vật phẩm dâng cúng ngày Tết. Bàn thờ gia tiên là thế giới tâm linh thu nhỏ của một gia đình,... Read more »