Bùi Viện- người khai mở thương cảng Hải Phòng

Trần Phương Hải Phòng có mạch nguồn tự nhiên từ một vài làng chài ven sông, nhờ có tầm nhìn xa của Bùi Viện mà cảng Hải Phòng ra đời và nhanh... Read more »