Dân miền biển sát cánh cùng Thánh Gióng diệt giặc Ân

Nhà sử học Ngô Đăng Lợi Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép sử nước ta từ họ Hồng Bàng, từ Kinh Dương Vương… cùng với thời Đề Nghi truyền đến... Read more »

Bùi Viện- người khai mở thương cảng Hải Phòng

Trần Phương Hải Phòng có mạch nguồn tự nhiên từ một vài làng chài ven sông, nhờ có tầm nhìn xa của Bùi Viện mà cảng Hải Phòng ra đời và nhanh... Read more »