Làng cũ Thủy Nguyên – Phần 2

Trần Phương 2. Làng An Ninh Ngoại (xã An Sơn): Trước năm 1945 là xã An Ninh Ngoại (thường gọi là An Ngoại), tổng Phù Lưu, phủ Thủy Nguyên, tỉnh Kiến An.... Read more »

Làng cũ Thủy Nguyên – Phần 1

Trần Phương Là một địa bàn chiến lược chịu rất tác động của nhiều biến cố lịch sử diễn ra trong suốt nhiều thế kỷ đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá... Read more »