Làng cũ Thủy Nguyên – Phần 3

Trần Phương 4. Làng Bảng Trình (xã Kỳ Sơn): Trước năm 1945, là xã Bảng Trình (cong gọi là Bằng Trình), tổng Thượng Côi, phủ Thủy Nguyên, tỉnh Kiến An. Tên gọi... Read more »

Phố Đinh Nhu ở Hải Phòng

Đinh Nhu (1910 – 1945) là một nhạc sĩ người Việt Nam, tác giả bài Cùng nhau đi Hồng binh, nhạc phẩm được coi là bài hát đầu tiên của tân nhạc... Read more »

Phố Nguyễn Khoa Dục

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, dòng họ Nguyễn Khoa- Nguyễn Đình với những nhân vật lịch sử như Nguyễn Khoa Chiêm, Nguyễn Khoa Đăng, Nguyễn Khoa Thuyên, Nguyễn Khoa Minh, Nguyễn... Read more »

Làng cũ Thủy Nguyên – Phần 2

Trần Phương 2. Làng An Ninh Ngoại (xã An Sơn): Trước năm 1945 là xã An Ninh Ngoại (thường gọi là An Ngoại), tổng Phù Lưu, phủ Thủy Nguyên, tỉnh Kiến An.... Read more »

Làng cũ Thủy Nguyên – Phần 1

Trần Phương Là một địa bàn chiến lược chịu rất tác động của nhiều biến cố lịch sử diễn ra trong suốt nhiều thế kỷ đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá... Read more »