Ca cảnh chèo “Mạc Thái Tổ đăng quang”

Ngày 13/7/2022, tại Từ đường họ Mạc ở thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; đã diễn ra Đại lễ cúng giỗ Thái Hoàng Hậu và các Hoàng hậu, Hoàng phi, Hoàng tử, Công chúa Mạc triều. Trong đại lễ, từ 11h30p đến 12h30p tái hiện “Lễ đăng quang của Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung” do đoàn Chèo Hải Phòng thực hiện. Mạc Đăng Dung, sinh giờ ngọ ngày 23/11/1483 người làng Cổ Trai, ông là cháu 7 đời của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Mạc Đăng Dung hồi nhỏ làm nghề đánh cá, lớn lên có sức khoẻ, đỗ lực sĩ được sung vào quân túc vệ nhà Hậu Lê đời Lê Uy Mục. Năm 1508, ông làm Thiên vũ vệ đô chỉ huy sứ ty đô chỉ huy sứ. Năm 1511, vua Lê Tương Dực thăng ông làm Đô chỉ huy sứ tước Vũ Xuyên bá. Năm 1527, ông được phong làm An Hưng Vương.

Tháng 6 năm 1527, Mạc Đăng Dung lên ngôi, lập ra nhà Mạc. Chiếu nhường ngôi của Lê Cung Hoàng cho Mạc Đăng Dung có đoạn viết: “Từ cuối đời Hồng Thuận gặp lúc Quốc gia nhiều nạn, Trịnh trung lập kẻ nghịch lên ngôi, lòng người lìa tan, trời cũng không giúp, lúc ấy thiên hạ đã không phải của nhà Lê vậy. Ta- Cung đế bạc đức nối ngôi không thể gánh nổi, mệnh trời và lòng người hướng về người có đức. Vậy nay Thái Sư An Hưng Vương Mạc Đăng Dung là người trí đức, tư chất thông minh, đủ tài văn võ, bên ngoài đánh dẹp, bốn phương đều phục, bên trong trị nước thiên hạ yên vui, công đức rất lớn lao, trời người đều qui phục, nay theo lẽ phải nhường ngôi cho”. Ông lên làm vua từ ngày 15 tháng 6 âm lịch năm 1527 đến hết năm 1529 với niên hiệu Minh Đức. Sau đó, nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh tức Mạc Thái Tông để về làm Thái thượng hoàng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học