Ấm áp miền đất Dương Quan

Ngày 27/5/2021, mời các bạn cùng về thăm xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Địa hình Dương Quan sơn thủy hữu tình, gợi nhớ câu thơ cổ: Phía trên đến đỉnh núi Hàm Long/ Phía dưới đến cửa Cấm Giang/ Phía phải đến gò Mả Trạng núi Đào Sơn/ Phía trái đến bên cạnh cửa bể Cấm. Đình Tả Quan thờ Đức Qúy Minh, một bộ tâm phúc của Hùng Vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương) làm thành hoàng.
Tục truyền, Quý Minh, Cao Sơn và Tản Viên Sơn thánh là ba anh em kết nghĩa, giúp vua Hùng thứ 18 chống lại quân Thục. Trước năm 1938, làng Tả Quan còn giữ được sắc phong thuộc các đời Vua. Phả ký đình Tả Quan và tộc phả nhiều dòng họ ghi lại vào năm Canh Thân và Tân Dậu đời Lê Canh Hưng (1740-1741), do gặp cảnh loạn lạc, dân làng Tá Lan phải bỏ làng phiêu bạt khắp nơi. Lúc tạm yên, các cụ Lê Phúc Hải, Nguyễn Thuận Chúng mới chiêu tập dân làng hồi hương khôi phục lại làng xóm cũ cũ.
Ở làng Hữu Quan, văn bia ở Nhà thờ họ Đạo Hữu Quan năm Thành Thái thứ 6 (1894), Giám mục Huy người Pháp, linh mục Sĩ người Việt có sự cộng tác của thầy dòng Hoàng Trung quê gốc ở Hà Nam, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên và linh mục Hòa đã giúp 21 người dân ở Tả Quan xin khẩn đất ở bãi bồi ven sông Cấm, mở rộng thêm diện tích canh tác, lập ra 4 khu thổ cư: Lò Vôi, Hàng Khu, Bánh Lái, Hàng Sạn. Tên 21 vị còn được khắc vào bia tại nhà thờ. Như vậy, năm 1927 làng Hữu Quan tách từ làng Tả Quan ra. Nay về Dương Quan thanh bình, yên ấm, chợt nhớ những câu chuyện xưa, lòng người thật bồi hồi cảm động.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học