Từ bến Hải Ninh đến cảng Hải Phòng thời thuộc Pháp.

Cảng Hải Phòng do người Pháp xây dựng thủa ban đầu (ảnh tư liệu sưu tầm).        Bến Ninh Hải bên sông Cấm từ năm 1887 trở về trước thuộc... Read more »