Tướng công Đào Trọng Kỳ – đại thần nhà Nguyễn và công trình xây dựng sông Chanh Dương

Chân dung Đào Trọng Kỳ        Tướng công (người dân Vĩnh Bảo từ xưa đã tôn trọng ông mà gọi như vậy) Đào Trọng Kỳ sinh năm 1839, mất năm... Read more »