25 năm khôi phục ca trù Hải Phòng.

       Ca trù là một loại hình văn nghệ dân gian đặc sắc của cha ông ta. Đó là một hình thức ca nhạc khó học, kén người nghe, xưa... Read more »

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị khu đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng”

Ngày 22/10/2022 tại hội trường UBND quận Hồng Bàng; đại diện CLB Hải Phòng học đã tham dự Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị khu đô thị... Read more »

Sinh hoạt chuyên đề CLB Hải Phòng học

Ngày 13/10/2022, tại trụ sở CLB Hải Phòng học trong khuôn viên kiến trúc Chùa Phổ Chiếu số 218 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng;... Read more »