Tìm hiểu, giới thiệu về Kim Quang tự (chùa Lũng Đông).

Cổng tam quan chùa Kim Quang.        Chùa Kim Quang thuộc khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An hiện nằm cạnh đại lộ Bùi Viện, vốn là một... Read more »