Ninh Vương Mạc Phúc Tư-Thân thế, sự nghiệp dưới góc nhìn văn hóa-lịch sử.

Tượng Ninh vương Mạc Phúc Tư trong nhà thờ họ Mạc Phúc ở Hợp Thành -Thủy Nguyên.        Ninh Vương Mạc Phúc Tư là một trọng thần nhà Mạc, vị... Read more »