CLB Hải Phòng học tham dự khai mạc trưng bày chuyên đề “Hải Phòng pháo đài thép bên bờ Biển Đông của Tổ quốc”

Ngày 26/4/2022, tại Bảo tàng tổng hợp thành phố số 11 Đinh Tiên Hoàng, TP Hải Phòng; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã tổ chức khai mạc trưng bày... Read more »

Khoa học hiện đại hóa một số học thuyết của y học cổ truyền

KHOA HỌC HIỆN ĐẠI HOÁ MỘT SỐ HỌC THUYẾT CỦA Y HỌC CỔ TRUYỀN GÓP PHẦN PHÁTTRIỂN VÀ KẾT HỢP HAI NỀN Y HỌC ThS.BS. Nguyễn Minh Thụy & CS Khoa Y... Read more »