Trao đổi tìm hiểu về Nguyệt Cư Phủ

Nguyệt Cư Phủ tọa lạc ở ngã ba sông Tam Bạc, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Nguyệt Cư Công chúa vốn là Thủy Thần ở Long Cung được Ngọc Hoàng Thượng Đế cho làm công chúa thứ 6 của Hùng Nghị Vương- Vua Hùng thứ 17. Công chúa kết hôn với Lạc tướng Lý Lang Công sinh được 12 con trai. Đến thời Hùng Duệ Vương- Vua Hùng thứ 18; Nguyệt Cư Công chúa và 12 con trai đã cùng Tản Viên Sơn Thánh giúp vua bình trị thiên hạ.
Sau chiến thắng Công chúa cùng các con hóa về Thiên phủ, Địa phủ và Thủy phủ. Do sự hiển linh của Công chúa giúp các triều vua sau này nên đã được ban tặng sắc phong. Thời Cảnh Hưng tặng 2 sắc, Chiêu Thống tặng 1 sắc, Quang Trung tặng 3 sắc. Trong dân gian coi bà là hóa thân của Mẫu Thoải; có nơi cho là Thánh Mẫu Lâm Thao, Thánh Mẫu Đông Hải; những miền sông nước đều có đền thờ Thánh Mẫu.
Tương truyền ngôi đền tại cửa Tam Kỳ, ngã ba sông Tam Bạc, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng này là nơi ngự chính của Thánh Mẫu ở miền sông nước Hải Phòng.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học