Trao đổi tìm hiểu về Đền Tam Kỳ

Đền Tam Kỳ nằm trong Công viên Tam Bạc, TP Hải Phòng; kiến trúc tâm linh cảnh quan thông thoáng ngã ba sông. Đền thờ Quan đệ Tam Bơ Phủ và Chúa Bà Năm Phương, đó là những Linh Địa Trấn thủ. Thời xưa, tất cả các thuyền buôn muốn vào Hải Phòng buôn bán phải có ấn, giấy Chúa Bà Năm Phương đóng. Bơ Phủ Vương Quan, là con trai thứ ba của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Dưới thời Hùng Vương, ông cùng 2 em lên giúp Vua Hùng chỉ huy thuỷ binh, được nhân dân tôn thành “Tam Vị Đại Vương”, trong đó Quan Đệ Tam là người anh cả trong ba người. Ông hoá đi về chầu Long Cung, là người cầm cân nảy mực thông tri Tam Giới, quyền cai các thanh đồng đạo quan, còn gọi là Ông Cai Đầu Đồng. Khi thanh nhàn ông truyền ba quân tập hợp thuyền bè phù hộ cho ngư dân. Những người đã ra hầu Tứ Phủ, ai cũng phải hầu về Quan Đệ Tam. Khi ngự đồng, ông mặc áo trắng thêu rồng, hổ phù, làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ điệp và ông múa đôi song kiếm. Khi có đại tiệc khai đàn mở phủ, người ta thỉnh quan về chứng đàn Thoải Phủ gồm có long chu phượng mã, lốt tam đầu cửu vĩ tất cả đều màu trắng. Vì danh tiếng nên Quan Lớn Đệ Tam được lập đền thờ phụng ở khắp nơi trong đó có Đền Tam Kỳ trong công viên Tam Bạc, TP Hải Phòng. Ngày tiệc của Quan Bơ Phủ là ngày 24/6 âm lịch, tương truyền là ngày đản nhật giáng sinh của ông, vậy nên trong hát văn có câu rằng: “Đản hai tư tháng sáu xưng thần/ Khắp Trung, Nam, Bắc muôn dân đảo cầu”.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học