Trao đổi tìm hiểu về Chùa Lạc Viên

Ngày 22/5/2021, chúng tôi đã có lịch khảo cứu Chùa Lạc Viên tại ngõ 48 đường Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Chùa Lạc Viên có từ thời nhà Lê với vẻ trang nghiêm cổ kính được xây dựng bằng gỗ lim, với nội cung, sập thờ, hương án, cửa võng, hoành phi câu đối cổ… được người dân, các vị sư tiền nhiệm trông coi, bảo tồn. Đây là nơi nhân dân, Phật tử tại địa phương vẫn thường xuyên lui tới thành tâm lễ bái.
Sư cụ Thích Đàm Thu trụ trì chùa Lạc Viên từ năm 1952 đến năm 2009 thì viên tịch. Năm 2010, sư thày Thích Diệu Hương là Trưởng tử đang trông coi chùa Hàng Kênh, quận Lê Chân được giao trụ trì, tiếp quản thêm chùa Lạc Viên. Ngày 27/7/2016, sư thày Thích Diệu Hương mất tại chùa Hàng Kênh.
Ban Trị sự Giáo GHPGVN TP Hải Phòng thỉnh sư cô Thích Diệu Thông là “đệ tử sư cụ Thích Đàm Thu, nhiều năm gánh vác Phật sự chùa Lạc Viên” về trụ trì, chăm lo việc hương khói của nhân dân, Phật tử địa phương. Ngày 21/9/2016, Ban Trị sự GHPGVN TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 0112/QĐ-BTS bổ nhiệm Sư cô Thích Diệu Thông trụ trì chùa Lạc Viên.
Từ đó đến nay Sư cô Thích Diệu Thông cùng nhân dân và Phật tử đã chăm lo tu sửa Chùa Lạc Viên ngày một trang nghiêm tố hảo là địa chỉ tâm linh tín ngưỡng của nhân dân địa phương.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học