Trả lời phỏng vấn VTV1 về kiến trúc Pháp trong đô thị Hải Phòng

Ngày 24/6/2022 nhận lời mời của VTV1, Ths KTS Minh Trí- Hội viên CLB Hải Phòng học đã trả lời phỏng vấn về kiến trúc Pháp trong đô thị Hải Phòng, nội dung gồm có: Điểm nổi bật trong lối quy hoạch và kiến trúc của người Pháp những năm 40 của thế kỷ 20 tại thành phố Hải Phòng là gì. Những công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng đóng vai trò như thế nào đến sự phát triển của thành phố nói chung và đến đời sống của nhân dân thành phố nói riêng. Về mặt xã hội, các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của không gian sinh hoạt cộng đồng của thành phố. Từ các công trình công cộng như nhà hát, bảo tàng, trường học, nhà thờ đến các công trình nhà ở biệt thự đã tồn tại từ rất lâu và trở thành một bộ phận hữu cơ trong đời sống của người dân, kết nối các tầng lớp trong xã hội một cách bền vững. Chính quyền thành phố Hải Phòng đã có những biện pháp gì để gìn giữ và tôn tạo lại những công trình kiến trúc này. Đặc trưng kiến trúc của hai phố Tam Bạc và Lý Thường Kiệt được gắn liền với dòng sông Tam Bạc và sự phát triển của đô thị Hải Phòng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đến đây du khách được thả hồn mình vào không gian phố cổ, bên dòng sông đầy chất nắng và gió của vùng đất con người Hải Phòng.

HPH

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học