Hội nghị thông tin chuyên đề “Khoa học và các giá trị đạo đức”

Ngày 19/9/2019 tại hội trường Chùa Phổ Chiếu số 218 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Liên hiệp các Hội KHKT thành phố kết hợp cùng CLB Hải Phòng học, tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Khoa học và các giá trị đạo đức”; Diễn giả: GS. TS Phạm Huy Tiến.

alt

Khoa học và công nghệ có tác động không nhỏ đến các giá trị đạo đức. Khoa học và công nghệ càng phát triển, càng mở rộng phạm trù các giá trị đạo đức, hình thành những giá trị đạo đức mới, các chuẩn mực đạo đức mới.

alt

Các giá trị đạo đức đảm bảo cho khoa học và công nghệ phát triển đúng hướng và lành mạnh đảm bảo mục tiêu cao cả của khoa học và công nghệ là phục vụ con người, phục vụ xã hội.

alt

Đạo đức không chỉ định hướng cho nghiên cứu khoa học mà còn định hướng cả việc ứng dụng các thành tựu khoa học vào phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ con người. Hội nghị thông tin chuyên đề “Khoa học và các giá trị đạo đức” đã thu được kết quả tốt đẹp.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học