Giới thiệu Bảo tàng Xi măng Hải Phòng

Bảo tàng Xi măng Hải Phòng xây dựng trong khuôn viên kiến trúc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Vào Bảo tàng chúng ta sẽ gặp bức ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng chính thức được xây dựng vào ngày 25/12/1899, do toàn quyền Đông Dương Pôn Đume đã đặt khối đá vôi lớn tại chân móng lò nung, đánh dấu sự ra đời của nhà máy, cũng là sự ra đời một huyền thoại về một nhà máy trường tồn và phát triển qua bao thăng trầm, biến đổi từ cuối thế kỷ 19, trọn vẹn thế kỷ 20 và bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21.
Lịch sử 119 năm hình thành và phát triển của nhà máy gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam, với lịch lịch phát triển của thành phố Hải Phòng, sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Suốt những năm tháng chiến tranh của đất nước chống giặc ngoại xâm, công nhân nhà máy Xi măng Hải Phòng đã nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực đấu tránh chống đế quốc, bảo vệ đất nước, dũng cảm đối đầu với những thử thách ác liệt, gam go, góp phần không nhỏ đến việc giành lại chủ quyền, độc lập dân tộc.
Thăm Bảo tàng Xi măng Hải Phòng nhằm ghi nhớ công lao của thế hệ cha ông, để kể về một lịch sử hào hùng, trung dũng, quyết thắng của Xi măng Hải Phòng gắn liền với sự phát triển của thành phố Hoa Phượng Đỏ.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học