Diễn đàn văn nghệ “Trao đổi tìm hiểu về sáng tác Thơ Haiku tại TP Hải Phòng”

Ngày 14/7/2022, tại Đài PTTH Hải Phòng, đã thu hình diễn đàn văn nghệ “Trao đổi tìm hiểu về sáng tác Thơ Haiku tại TP Hải Phòng”; nội dung như sau: Thơ Haiku- một thể thơ truyền thống của Nhật Bản đã được tiếp nhận, Việt hóa và trong những năm gần đây đang ngày càng nhận được những sự quan tâm thú vị từ nhiều người yêu mến thể thơ này. Vậy thơ Haiku trong tình yêu và sự tiếp nhận của các văn sĩ Hải Phòng thì như thế nào. Thơ Haiku Việt có đặc điểm giống và khác với thơ Haiku nguyên mẫu như thế nào.

Đề tài của thơ Haiku Việt so với đề tài trong thơ Haiku Nhật thì như thế nào, có sự  mở rộng hơn hay thu hẹp hơn. Hiện nay phong trào thơ Haiku tại Hải Phòng như thế nào. Khi chuyển sang thơ Haiku Việt, tức đã được Việt hóa, vậy các tác giả làm thơ Haiku của chúng ta có sự phá cách nào trong cách thể hiện. Thơ Haiku có ảnh hưởng như thế nào đến sáng tác nói chung của các nhà thơ đất Cảng. Với sự phát triển chung của văn học Việt Nam nói chung cũng như Hải Phòng nói  riêng thì thơ Haiku đã có đóng góp thế nào trong dòng chảy của thơ ca hiện đại hiện nay, chúng ta có thể coi đây là một quá trình tiếp nhận văn học thành công .

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học