Đại diện CLB Hải Phòng học tham dự đại lễ cung nghinh xá lợi nhập bảo tháp và tưởng niệm cố trưởng lão hòa thượng sa môn Thích Trí Hải (1906- 1979)

Ngày 20/11/2022, tại hội trường tầng 5 Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng- Chùa Nam Hải, số 197 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; đại diện CLB Hải Phòng học đã tham dự đại lễ cung nghinh xá lợi nhập bảo tháp và tưởng niệm cố trưởng lão hòa thượng sa môn Thích Trí Hải (1906- 1979).

Tham dự có đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành; Chính quyền địa phương; Các tăng, ni, phật, tử; Các cơ quan truyền thông. Cố Đại lão Hòa Thượng Sa môn Thích Trí Hải (1906- 1797) là một vị danh Tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời cận đại, bậc cao Tăng có đầy đủ giới hạnh và trí tuệ, có công đức lớn trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Hải Phòng ở đầu thế kỷ XX. Ngài viên tịch ngày 30/6/1979, trụ thế 74 năm.

Để tri ân công đức vô lượng của Ngài cả cuộc đời hiến dâng cho Đạo pháp- Dân tộc. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cùng Sơn môn Tổ Đình Tế Xuyên tỉnh Hà Nam tổ chức nghinh Xá lợi của Ngài nhập Bảo tháp thành kính thiết lễ tưởng niệm kỳ nguyện giác linh Ngài cao đăng Phật quốc- thế giới hòa bình chúng sinh an lạc.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học