Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Hải Phòng

Ngày 13/5/2021, chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/2055- 13/5/2021); Chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm lịch sử khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Song thực dân Pháp gây hấn tiến hành cuộc chiến tranh mới. Ngày 20/11/1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ. Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã tiến hành thành công cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện trong vùng địch tạm chiếm sâu, lập nhiều chiến công xuất sắc, làm nên truyền thống “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”; góp phần cho chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Tuy nhiên, khác với các địa phương, ngay sau khi chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng lại bước tiếp vào cuộc chiến đấu mới, đó là thời kỳ “300 ngày giải phóng quê hương”. Trong thời gian này, cuộc đấu tranh với địch trên các mặt trận kinh tế, chính trị diễn ra vô cùng gay go, quyết liệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Hải Phòng đã đập tan ý đồ phá hoại thành phố Cảng, phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ của thực dân Pháp và tay sai, bảo vệ vững chắc thành phố.
Ngày 13/5/1955, bộ đội ta rầm rập tiến vào tiếp quản thành phố. Cả rừng cờ đỏ sao vàng chiến thắng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời Hải Phòng, báo hiệu một trang sử mới bắt đầu. Ngày 15/5/1955, những người lính Pháp cuối cùng xuống tàu tại bến Nghiêng, thuộc quận Đồ Sơn ngày nay rút khỏi Hải Phòng. Hải Phòng được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Trải qua 66 năm từ ngày 13/5/1955 lịch sử ấy đến nay, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã liên tục chiến đấu, xây dựng, phát triển, có những đóng góp xứng đáng cùng toàn Đảng, quân và dân nước Việt Nam.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học