Phong tục – tín ngưỡng, lễ hội dân gian của cư dân ven biển nước ta.

Chọi trâu Đồ Sơn – một trong 15 lễ hội Dân gian tiêu biểu cấp Quốc gia. Tín ngưỡng, phong tục dân gian. Do điều kiện sống, lao động của ngư dân... Read more »

Nghề làm con rối cổ và múa rối nước ở làng Bảo Hà (Vĩnh Bảo)

Chân dung bố tôi được nghệ nhân Hoàng Sầm tạc bằng gỗ giống y ảnh chụp Múa rối nước Việt Nam là loại hình văn hóa dân gian độc đáo thế giới,... Read more »

Nghề thủ công truyền thống và ẩm thực vùng ven biển.

Ảnh đóng tàu cá vỏ gỗ ở Cát Hải Các làng ven biển nước ta phong phú nghề thủ công truyền thống: – Nghề đóng thuyền tồn tại ở nhiều làng như... Read more »

Diễn xướng chầu văn hầu bóng – một nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, Tứ phủ của người Việt.

Một cảnh trong giá hầu Chúa Thượng Ngàn. Có thể nói tục thờ Mẫu của người Việt là một tín ngưỡng có nguồn gốc bản địa đích thực bởi ở Việt Nam... Read more »

Hát xẩm – loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo

Một buổi biểu diễn của Nghệ nhân Dân gian VN Đào Bạch Linh và học trò (ảnh báo An ninh Hải Phòng). Hát xẩm là môn nghệ thuật xưa phổ biến ở... Read more »