Biểu tượng (thị huy) Sài Gòn thời Pháp thuộc.

       Nhà giáo Ph. T, đã sống ở Hải Phòng từ năm 1950, Hội viên CLB Hải Phòng học. Ông đã dành thời gian gần 15 năm nay nghiên cứu về Đô thị Hải Phòng từ khi người Pháp đặt chân đến cho tới ngày Hải Phòng hoàn toàn giải phóng .
       Kho ảnh Hải Phòng xưa, hầu hết  do người Pháp, một số ít  do phóng viên Mỹ  chụp từ 1875 dến 1955 của ông lên tới khoảng 2.500 ảnh. Ông đã xác định được hầu hết vị trí các tòa nhà, góc phố, cảnh quan, các nhân vật, sự kiện trong ảnh xưa.
       Trên 10 năm nay, ông dành những ngày đầu năm Tết âm lịch, đường phố vắng cây chưa xanh lá, ánh sáng thích hợp để tự mình đi chụp những nơi chốn đó, cố gắng cao nhất để gần đúng với góc độ tấm ảnh xưa. Cũng có nhiều tòa nhà, tượng đài … xưa không còn nữa, nhưng do ông vẫn biết  được vị  trí xưa nên  chụp được nơi đó hiện nay. Trong 22 quyển album tạm in một số ảnh,  các  ảnh xưa và nay tương ứng được xắp xếp gần nhau , tạo thành chuỗi thời gian liên kết sinh động..
       Ông cũng khai thác một số ít ảnh và tư liệu về các công trình cùng tên như Nhà Hát Lớn, Nhà Kèn, Ngân hàng, Quán hoa  …của các thành phố Sài Gòn , Hà Nội để so sánh với Hải Phòng.
       Với  vốn ngoại ngữ  Pháp, Anh có sẵn , ông đã chú thích được gần toàn bộ ảnh, đồng thời  khai thác được rất nhiều tư liệu gốc trực tiếp theo đường link từ Thư viện Quốc gia Pháp, hầu hết là những tư liệu của người Pháp viết về Hải Phòng cách đây trên dưới 100 năm, làm sáng tỏ nhiều thông tin  mới về lịch sử, địa lý, văn hóa, kiến trúc …của Hải Phòng xưa.
       Kho ảnh và tư liệu về Hải Phòng xưa của ông Ph.T khá phong phú với 22.335 Files, 2.544 Folders, dung lượng 25,1GB là một nguồn tham khảo hữu ích về đề tài Đô thị Hải Phòng xưa.
          Xin giới thiệu một số ảnh ông sưu tầm được về Blason (biểu tượng) thị huy của thành phố Sài Gòn thời Pháp thuộc – một trong 3 thành phố đô thị loại 1 thời đó cùng với Hà Nội và Hải Phòng.
          Theo ông, Blason Hà Nội và Đà Lạt cũng có cấu trúc tương tự.

 

PT.

 

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học