Bảo tàng Quân khu ba ở Hải Phòng

Bảo tàng Quân khu Ba tọa lạc tại số 254, đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Bảo tàng Quân khu Ba thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu Ba trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Bảo tàng Quân khu Ba, được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1969, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu Ba, xếp hạng 2 theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.

Ngày 31/10/2000, Bảo tàng khánh thành xây dựng mới, nâng cấp phần trưng bày tại địa điểm hiện nay. Nội dung trưng bày trong Bảo tàng Quân khu Ba gồm 7 nội dung: Phần khánh tiết; Sa bàn giới thiệu về quân khu Ba; Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy quân khu Ba qua các thời kỳ; Liên khu Ba- Quân khu Ba trong kháng chiến chống thực dân Pháp  (1945- 1954); Quân và dân Quân khu Ba trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954- 1975); Lực lượng vũ trang Quân khu Ba trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975- đến nay). Phần trưng bày ngoài trời: Trưng bày những vũ khí lập công, sưu tập bom, minh chứng tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Quân khu Ba. Đến với Bảo tàng Quân khu Ba, các bạn như thấy sống lại không khí chiến đấu kiên cường của Quân khu Ba bảo vệ vững chắc vùng miền Tổ quốc trong đó có thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng thân yêu.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học