18 làng Am ở Vĩnh Bảo.

Sông Chanh Dương ở Vĩnh Bảo.        Người dân vùng lục tổng không mấy người không nhớ câu ca truyền lại : “thập bát trang Am sang Nam mất một”,... Read more »