Giới thiệu cuốn sách “Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp Sa môn Thích Trí Hải”

Ngày 18/11/2022, trân trọng giới thiệu tới độc giả cuốn sách “Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp Sa môn Thích Trí Hải”; tác giả: Hòa thượng Thích Thanh Giác và Nhà... Read more »